MS-Centrum ADRZ

Voor informatie over het “coronavirus” en MS: zie de rubriek Nieuws (17-3-2020)

Het MS-Centrum ADRZ kan het volgende voor u doen:

  • Diagnostiek en behandeling door de neuroloog;
  • Begeleiding door de MS-verpleegkundige;
  • Snelle doorverwijzing naar zorgverleners, zoals: fysiotherapeut, oogarts, revalidatiearts en uroloog.

Diagnostiek en behandeling

Een neuroloog stelt de diagnose MS en draagt zorg voor de behandeling (zie hieronder). De neuroloog zorgt, als dat nodig is, voor snelle doorverwijzing naar andere behandelaars zoals een fysiotherapeut, oogarts, revalidatiearts of uroloog. De samenwerking met deze andere zorgverleners is intensief.

Begeleiding: spreekuur van de MS-verpleegkundige

De MS-verpleegkundige houdt een spreekuur voor mensen met MS. Hier kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen ervan in uw dagelijkse leven en dat van uw omgeving. Er komen praktische zaken aan bod, zoals het aan- en uitkleden, het huishouden, het vervoer en het gebruik van medicijnen.

Ook kunt u vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte en over geld, verzekeringen, werk en studie. De MS-verpleegkundige zoekt samen met u naar passende oplossingen. Ook kan zij de informatie die u van uw specialist heeft ontvangen waar nodig aanvullen en verduidelijken.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Eenmaal per maand is er een overleg tussen de neurologen, MS-verpleegkundigen en andere betrokken specialisten over nieuwe patienten, ingewikkelde diagnostische problemen of lastige therapeutische beslissingen. Door overleg met elkaar wordt tot een juiste beslissing gekomen. Indien er toch nog vragen zijn t.a.v. diagnose of therapie wordt besloten om dit voor te leggen aan de collega’s van het MS Centrum van het Erasmus MC te Rotterdam. Dit kan d.m.v. telefonisch overleg tussen de neurologen of als second opinion. Ook is het mogelijk om MRI’s elders te laten herbeoordelen. Verder is er elke 3 maanden een overleg tussen de MS-neurologen van Zuidwest-Nederland.

Zeeland en MS

Bij de neurologen van het ADRZ zijn meer dan 350 patienten met MS onder behandeling. Vanuit Schouwen-Duiveland, Tholen, de Bevelanden en Walcheren kunnen zij in 3 ziekenhuizen de neuroloog en de MS-verpleegkundige bezoeken (Zierikzee, Goes en Vlissingen).