MS-Centrum ADRZ

I.v.m. de actuele nieuwswaarde vindt u hier de informatie t.a.v. vaccins (28-09-2021). Voor meer informatie over het “coronavirus” en MS: zie de rubriek Nieuws

COVID-19 vaccinaties en MS

Advies MS-Centrum ADRZ ten aanzien van COVID-19 vaccinatie bij mensen met Multiple Sclerose, gebaseerd op de landelijke en regionale adviezen

In Nederland heeft een groot deel van de MS patiënten zich laten vaccineren tegen COVID-19. De vaccins, zoals verwacht, blijken veilig te zijn. De afgelopen tijd is gebleken dat de vaccinaties niet bij alle MS patiënten even goed werken, afhankelijk van de gebruikte medicatie. Om deze reden heeft het kabinet dinsdag 14-9-2021 besloten om aan een beperkte groep een extra vaccinatie aan te bieden. Hieronder geven we antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Voor welke MS patiënt werkt een vaccinatie volledig en voor welke niet?

Onderzoek heeft aangetoond dat COVID-19 vaccinaties bij MS patiënten zonder afweer onderdrukkende medicijnen even goed werken als bij mensen zonder MS. Ook laten onderzoeken zien dat bij de meeste patiënten die wel medicijnen gebruiken voor MS, de vaccinaties even goed werken als bij mensen zonder MS. Er zijn hier wel uitzonderingen op.

Onderzoek toont aan dat patiënten die worden behandeld met fingolimod (en waarschijnlijk ook siponimod en ozanimod) en ocrelizumab en rituximab (en waarschijnlijk ook ofatumumab) mogelijk minder goed beschermd zijn na een COVID-19 vaccinatie. In deze onderzoeken worden meestal de antistoffen gemeten tegen het coronavirus na vaccinatie, maar dit is niet de enige manier waarop het afweersysteem kan beschermen na vaccinatie. Mensen zonder antistoffen zijn mogelijk deels dus toch beschermd, maar we weten niet in welke mate. Het is daarom verstandig om ervan uit te gaan dat wanneer u één van deze medicijnen gebruikt, u niet of minder goed beschermd bent tegen een COVID-19 infectie.

Wie krijgen een extra vaccinatie aangeboden?

Het kabinet heeft dinsdag 14-9-2021 besloten dat bepaalde groepen een extra vaccinatie aangeboden krijgen omdat deze groepen waarschijnlijk minder goed beschermd zijn. Het gaat daarbij om patiënten die worden behandeld met fingolimod, siponimod, ozanimod, ocrelizumab, rituximab of ofatumumab.

Ik gebruik één van de bovenstaande medicijnen, hoe krijg ik de extra vaccinatie aangeboden?

U krijgt een uitnodiging via uw ziekenhuis. In de uitnodiging staat een telefoonnummer waarmee u een afspraak kunt maken voor de vaccinatie. Dit zal gebeuren op een GGD priklokatie (waarschijnlijk in Goes). U krijgt dan een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna), ook als u eerder een vaccin heeft gehad van AstraZeneca of Janssen. U hoeft zich niet te melden bij uw neuroloog of het ziekenhuis. Het is belangrijk uw uitnodiging mee te nemen naar de afspraak.

Ik gebruik één van de bovenstaande medicijnen, wanneer krijg ik de extra vaccinatie aangeboden?

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging voor hun derde vaccinatie. Zodra we daar meer over weten zullen we de informatie op onze website aanpassen.

Ik gebruik één van de bovenstaande medicijnen, hoe groot is de kans dat de extra vaccinatie mij wel of beter zal beschermen?

We weten niet in hoeverre een extra vaccinatie patiënten extra zal beschermen. Hier zal op korte termijn extra onderzoek naar worden verricht.

Ik gebruik één van de bovenstaande medicijnen maar heb bewezen antistoffen na vaccinatie, moet ik toch een extra vaccinatie krijgen?

Ons advies is wanneer u één van bovenstaande medicijnen gebruikt en u wel al antistoffen heeft, om u wel opnieuw te laten vaccineren. De hoeveelheid van de antistoffen zou namelijk minder kunnen zijn. Een extra vaccinatie zou u alsnog een betere bescherming kunnen geven.

Moet ik mijn medicijnen uitstellen of stoppen voor de vaccinatie?

Het uitstellen of stoppen van uw medicijnen kan gevolgen hebben voor uw MS. Daarom adviseren we om de medicijnen niet te stoppen of uit te stellen voor de extra vaccinatie.

Het MS-Centrum ADRZ kan het volgende voor u doen:

  • Diagnostiek en behandeling door de neuroloog;
  • Begeleiding door de MS-verpleegkundige;
  • Snelle doorverwijzing naar zorgverleners, zoals: fysiotherapeut, oogarts, revalidatiearts en uroloog.

Diagnostiek en behandeling

Een neuroloog stelt de diagnose MS en draagt zorg voor de behandeling (zie hieronder). De neuroloog zorgt, als dat nodig is, voor snelle doorverwijzing naar andere behandelaars zoals een fysiotherapeut, oogarts, revalidatiearts of uroloog. De samenwerking met deze andere zorgverleners is intensief.

Begeleiding: spreekuur van de MS-verpleegkundige

De MS-verpleegkundige houdt een spreekuur voor mensen met MS. Hier kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen ervan in uw dagelijkse leven en dat van uw omgeving. Er komen praktische zaken aan bod, zoals het aan- en uitkleden, het huishouden, het vervoer en het gebruik van medicijnen.

Ook kunt u vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte en over geld, verzekeringen, werk en studie. De MS-verpleegkundige zoekt samen met u naar passende oplossingen. Ook kan zij de informatie die u van uw specialist heeft ontvangen waar nodig aanvullen en verduidelijken.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Eenmaal per maand is er een overleg tussen de neurologen, MS-verpleegkundigen en andere betrokken specialisten over nieuwe patienten, ingewikkelde diagnostische problemen of lastige therapeutische beslissingen. Door overleg met elkaar wordt tot een juiste beslissing gekomen. Indien er toch nog vragen zijn t.a.v. diagnose of therapie wordt besloten om dit voor te leggen aan de collega’s van het MS Centrum van het Erasmus MC te Rotterdam. Dit kan d.m.v. telefonisch overleg tussen de neurologen of als second opinion. Ook is het mogelijk om MRI’s elders te laten herbeoordelen. Verder is er elke 3 maanden een overleg tussen de MS-neurologen van Zuidwest-Nederland.

Zeeland en MS

Bij de neurologen van het ADRZ zijn meer dan 350 patienten met MS onder behandeling. Vanuit Schouwen-Duiveland, Tholen, de Bevelanden en Walcheren kunnen zij in 3 ziekenhuizen de neuroloog en de MS-verpleegkundige bezoeken (Zierikzee, Goes en Vlissingen).