MS-Centrum ADRZ

I.v.m. de actuele nieuwswaarde vindt u hier de informatie t.a.v. vaccins (14 januari 2021). Voor meer informatie over het “coronavirus” en MS: zie de rubriek Nieuws

COVID-19 vaccinaties en MS

Advies MS-Centrum ADRZ ten aanzien van COVID-19 vaccinatie bij mensen met Multiple Sclerose, gebaseerd op de landelijke en regionale adviezen

COVID-19 vaccinaties zijn niet bij mensen met MS en bij mensen die ziektemodulerende therapie gebruiken onderzocht.

Het hier gegeven advies is gebaseerd op de adviezen van het RIVM:

COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten | LCI richtlijnen (rivm.nl)

MS experts hebben dit aangepast voor mensen met MS. Het kan aan de hand van nieuwe inzichten aangepast worden. De adviezen gelden voor het Pfizer en Moderna vaccin. Dit zijn de vaccins die momenteel in Nederland gegeven worden.

Het advies aan alle patiënten met MS is om zich te laten vaccineren. Dit geldt ook voor mensen met ziekte modulerende therapie, ongeacht welke therapie ze gebruiken. Bij aantal therapieën is het van belang om met uw behandelaar contact op te nemen voor eventueel aanvullende adviezen. In de tabel hieronder kunt u per ziekte modulerende therapie zien welke actie u moet ondernemen bij het ontvangen van oproep tot vaccinatie.

 MIDDEL ADVIES
Dimethylfumaraat (Tecfidera) vaccineren volgens oproep RIVM
Fingolimod (Gilenya) vaccineren volgens oproep RIVM
Glatirameeracetaat (Copaxone) vaccineren volgens oproep RIVM
Interferon-bèta (Avonex, Betaferon, Plegridy, Rebif) vaccineren volgens oproep RIVM
Natalizumab (Tysabri) vaccineren volgens oproep RIVM
Ozanimod (Zeposia) vaccineren volgens oproep RIVM
Siponimod (Mayzent) vaccineren volgens oproep RIVM
Teriflunomide (Aubagio) vaccineren volgens oproep RIVM
Alemtuzumab (Lemtrada) Contact opnemen met de behandelaar
Cladribine (Mavenclad) Contact opnemen met de behandelaar
Ocrelizumab (Ocrevus) Contact opnemen met de behandelaar
Stamcelbehandeling Contact opnemen met de behandelaar
Methylprednisolon stootkuur Contact opnemen met de behandelaar

 

Vanwege de ingewikkelde logistiek rondom vaccinatie planning is individuele timing van vaccinatie op dit moment niet mogelijk. Daar waar nodig zal uw behandelaar de timing van bepaalde ziekte modulerende therapie aanpassen met de reden dat het vaccin dan waarschijnlijk beter zal werken.

 

Interval tussen Influenza en COVID vaccinatie

Het advies is om een interval van minimaal 7 dagen aan te houden tussen COVID en influenza vaccinatie.

ACHTERGRONDEN BIJ DE ADVIEZEN

Vaccinaties bij mensen met MS: mensen met MS kunnen zich gewoon laten vaccineren. Alleen levend verzwakte vaccins kunnen niet gegeven worden aan mensen die ziektemodulerende behandeling krijgen. Bij ocrelizumab en fingolimod zijn er studies verschenen waaruit blijkt dat vaccins in het algemeen verminderd effectief kunnen zijn. Gezien het werkingsmechanisme van alemtuzumab en cladribine ligt het voor de hand dat dit vlak na toediening van een kuur ook voor deze medicijnen zal gelden.

COVID19 vaccinaties: in Europa zijn het Pfizer- en Moderna-vaccin goed gekeurd. Beiden betreffen mRNA vaccins, hetgeen een nieuw soort vaccins zijn. De vaccinatie bestaat uit een tweetal injecties met een drie (Pfizer) of vier (Moderna) weken interval. Immunisatie treedt op na ongeveer 4 weken. Het AstraZeneca-vaccin (Oxford-virus-vector-vaccin) is in Europa nog niet goed gekeurd (wel in Groot-Brittannië). Hier wordt gebruik gemaakt van een chimpansee adenovirus. Andere vaccins zijn momenteel nog in onderzoek.

Het MS-Centrum ADRZ kan het volgende voor u doen:

  • Diagnostiek en behandeling door de neuroloog;
  • Begeleiding door de MS-verpleegkundige;
  • Snelle doorverwijzing naar zorgverleners, zoals: fysiotherapeut, oogarts, revalidatiearts en uroloog.

Diagnostiek en behandeling

Een neuroloog stelt de diagnose MS en draagt zorg voor de behandeling (zie hieronder). De neuroloog zorgt, als dat nodig is, voor snelle doorverwijzing naar andere behandelaars zoals een fysiotherapeut, oogarts, revalidatiearts of uroloog. De samenwerking met deze andere zorgverleners is intensief.

Begeleiding: spreekuur van de MS-verpleegkundige

De MS-verpleegkundige houdt een spreekuur voor mensen met MS. Hier kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen ervan in uw dagelijkse leven en dat van uw omgeving. Er komen praktische zaken aan bod, zoals het aan- en uitkleden, het huishouden, het vervoer en het gebruik van medicijnen.

Ook kunt u vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte en over geld, verzekeringen, werk en studie. De MS-verpleegkundige zoekt samen met u naar passende oplossingen. Ook kan zij de informatie die u van uw specialist heeft ontvangen waar nodig aanvullen en verduidelijken.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Eenmaal per maand is er een overleg tussen de neurologen, MS-verpleegkundigen en andere betrokken specialisten over nieuwe patienten, ingewikkelde diagnostische problemen of lastige therapeutische beslissingen. Door overleg met elkaar wordt tot een juiste beslissing gekomen. Indien er toch nog vragen zijn t.a.v. diagnose of therapie wordt besloten om dit voor te leggen aan de collega’s van het MS Centrum van het Erasmus MC te Rotterdam. Dit kan d.m.v. telefonisch overleg tussen de neurologen of als second opinion. Ook is het mogelijk om MRI’s elders te laten herbeoordelen. Verder is er elke 3 maanden een overleg tussen de MS-neurologen van Zuidwest-Nederland.

Zeeland en MS

Bij de neurologen van het ADRZ zijn meer dan 350 patienten met MS onder behandeling. Vanuit Schouwen-Duiveland, Tholen, de Bevelanden en Walcheren kunnen zij in 3 ziekenhuizen de neuroloog en de MS-verpleegkundige bezoeken (Zierikzee, Goes en Vlissingen).