Standpunt NVN over stamceltherapie bij MS

Vanuit de werkgroep MS en het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie is een standpunt opgesteld met betrekking tot stamceltherapie bij Multiple Sclerose (MS). Het standpunt kan functioneren als houvast voor neurologen bij vragen van patiënten.