Dissociatie in plaats en tijd

Als voorheen blijft het mogelijk de diagnose MS puur op klinische gronden te stellen; doorgaans zal toch een MRI gemaakt worden, ter bevestiging, maar ook om alternatieve verklaringen uit te sluiten.

Dissociatie in plaats
Nog steeds berust de diagnose vooral op het aantonen van dissociatie in tijd en plaats van voor demyelinisatie verdachte afwijkingen. Indien er op klinische gronden niet van dissociatie in plaats kan worden gesproken, dan kan dat soms op radiologische gronden al wel. We gebruiken dan dus het MRI onderzoek om dissociatie in plaats aan te tonen. MRI afwijkingen moeten voldoen aan de volgende  voorgestelde criteria:

Tabel Dissociatie in plaats

Dissociatie in tijd

Voor het aantonen van dissociatie in tijd kan nog steeds worden gevaren op de klinische presentatie. Omdat is gebleken dat bij MRI-onderzoek het aantal nieuwe laesies veel sneller toeneemt dan het aantal klinische exacerbaties kan door herhaald MRI-onderzoek nu sneller dissociatie in tijd worden aangetoond. In de oorspronkelijke McDonald criteria was dit een ingewikkelde zaak. In de gereviseerde criteria is dit veel eenvoudiger geworden.

Tabel Dissociatie in tijd