Fampyra ® (fampridine) bij MS

Fampyra® (fampridine) is een nieuw medicijn in de behandeling van MS. Het middel is afgeleid van het al bekende 4-aminopyridine. Het is geïndiceerd voor de verbetering van het lopen bij volwassen patiënten met multiple sclerosis, met beperkt loopvermogen (EDSS 4-7).

Fampyra® is een kaliumkanaalblokker. Door het blokkeren van kaliumkanalen vermindert Fampyra® de lekkage van ionenstroom door deze kanalen, waardoor het de prikkelgeleiding en daardoor met name de motorische functie verbetert.

Het is geschikt voor alle vormen van MS, maar slechts 1/3 van alle patiënten merkt ook daadwerkelijk effect van het middel. Om te meten of het middel ook echt effectief is wordt vóór de start een looptest gedaan. Na 2 weken Fampyra® gebruikt te hebben, volgt weer een looptest. Als er in deze periode geen verbetering optreedt van het lopen, moet het middel weer gestopt worden.

Advies Zorginstituut: vergoed MS-middel Fampyra voor specifieke groep patiënten

Nieuwsbericht | 07-08-2019 | 13:00

Zorginstituut Nederland adviseert minister Bruins voor Medische Zorg om het geneesmiddel Fampyra (fampidrine) met ingang van 1 september 2019 op te nemen in het basispakket voor MS-patiënten van 18 jaar en ouder met ernstige loopbeperkingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Fampyra het loopvermogen bij deze groep patiënten verbetert. Patiënten krijgen het middel alleen vergoed als het bij hen werkt. Dit wordt bepaald in een proefbehandeling als een patiënt start met Fampyra en in elk daaropvolgend jaar.

Niet voor alle MS-patiënten

De groep waarvoor Fampyra is beoordeeld, bestaat uit MS-patiënten van 18 jaar en ouder met een EDSS-score van 4-7 en ernstig beperkt loopvermogen (T25FWT-score van 6 seconden of meer). EDDS staat voor Expanded Disability Status Scale, een schaal van 1 tot 10 die de stoornissen en beperkingen bij iemand met MS aangeeft. T25FWT is de Timed 25-Foot Walk Test, een looptest waarbij onderzoekers kijken hoe lang een MS-patiënt doet over een afstand van 25 feet (ongeveer 7,5 meter).

De Wetenschappelijke Adviesraad heeft ingestemd met de wetenschappelijke onderbouwing en conclusie van de beoordeling van Fampyra voor de genoemde groep MS-patiënten. De conclusie van het Zorginstituut is dat Fampyra als aanvulling op de bestaande zorg (waaronder fysiotherapie of oefentherapie) effectief kan zijn voor deze subgroep. Fampyra geneest MS niet, maar verbetert alleen het loopvermogen bij een deel van deze patiënten. Om te bepalen of het middel werkt bij een MS-patiënt uit de groep, heeft de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) een ‘proefbehandelstrategie’ gemaakt. Deze houdt het volgende in:

  • Bij de start krijgt een MS-patiënt die voldoet aan de criteria van de subgroep een proefbehandeling van 2 weken met Fampyra.
  • Na de eerste proefbehandeling moet de score van de T25FWT met minstens 20% verbeterd zijn om Fampyra te kunnen blijven gebruiken met vergoeding uit het basispakket.
  • Bij voortzetting van de behandeling wordt de proefbehandeling minstens één keer per jaar herhaald. Dit gebeurt op de volgende manier:
    • De patiënt stopt minimaal 48 uren met Fampyra.
    • Daarna doet de patiënt de T25FWT. Als de T25FWT-score 6 seconden of meer is, start de patiënt opnieuw met Fampyra.
    • Na 2 weken doet de patiënt de T25FWT weer. Er moet er een verbetering van minstens 20% op de vorige T25FWT-score zijn om het middel te kunnen blijven gebruiken met vergoeding uit het basispakket.

Vergoeding onder voorwaarden

Als minister Bruins het advies van het Zorginstituut overneemt, wordt Fampyra vanaf 1 september 2019 vergoed uit het basispakket. Het middel komt dan te staan op bijlage 1B van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Hierop staan geneesmiddelen waarvoor geen alternatief in het GVS zit. De voorwaarden voor vergoeding zijn dat de MS-patiënt moet voldoen aan de criteria van de subgroep en dat de behandeling met Fampyra moet worden uitgevoerd volgens de proefbehandelstrategie; deze voorwaarden worden opgenomen in bijlage 2 van het GVS. Over 2 jaar zal het Zorginstituut de derde voorwaarde (herhaling van de proefbehandeling) samen met de betrokken partijen evalueren. Het doel hiervan is  bepalen of deze voorwaarde in het kader van gepast gebruik nog langer nodig is.

Voor MS-patiënten die Fampyra nu al gebruiken, geldt dat zij binnen een jaar na ingangsdatum van de vergoeding, een proefbehandeling moeten krijgen.

De kosten voor het opnemen van Fampyra in het basispakket schat het Zorginstituut op ongeveer € 3,7 miljoen per jaar. Deze schatting is gebaseerd op een subgroep van ruim 2100 MS-patiënten per jaar.

Eerder negatief beoordeeld

Het Zorginstituut heeft Fampyra al in 2012 beoordeeld en adviseerde de minister van VWS toen om het middel niet op te nemen in het basispakket, omdat de effectiviteit niet was aangetoond. Daarna is Fampyra in 2016 voor 2 jaar voorwaardelijk tot het basispakket toegelaten om extra bewijs van effectiviteit te kunnen verzamelen. De herbeoordeling van het Zorginstituut in april 2018 heeft ook niet tot opname van Fampyra in het basispakket geleid. Naar het oordeel van het Zorginstituut was er nog steeds onvoldoende bewijs voor de effectiviteit, waardoor het middel niet langer (tijdelijk) vergoed werd.

Het Zorginstituut is na de herbeoordeling in contact gebleven met de fabrikant Biogen en de MS-werkgroep van de NVN en heeft de mogelijkheid geboden om een nieuwe beoordeling te doen voor een specifieke groep MS-patiënten. De MS-werkgroep van de NVN heeft criteria voor de subgroep en de proefbehandelstrategie opgesteld.  In mei 2019 heeft de fabrikant op basis hiervan een dossier voor beoordeling bij het Zorginstituut ingediend.

Jaarlijkse looptest bij gebruik Fampyra niet meer nodig (2022)

Het is vrijwel zeker dat de wettelijke plicht tot een jaarlijks herhaalde looptest voor MS-patiënten die het medicijn Fampridine (Fampyra®) gebruiken niet meer nodig is. Het Zorginstituut Nederland adviseerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 17 oktober 2022 om die testeis voor een vervolgrecept te laten vervallen. De minister neemt zo’n advies meestal over.

Fampridine wordt gebruikt voor de verbetering van het lopen bij bepaalde volwassen patiënten met multiple sclerose (MS). Sinds 1 september 2019 is dit medicijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat betekent dat het middel wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Evaluatie jaarlijkse proefbehandeling
Het Zorginstituut heeft in het advies fampridine (Fampyra®) opgenomen dat de voorwaarden worden geëvalueerd. Het gaat hierbij om de jaarlijkse herhaling van de proefbehandeling en de looptest. Uit de evaluatie moest blijken of deze voorwaarde nuttig en nodig is voor gepast gebruik van het geneesmiddel.

Conclusie en nieuw advies van het Zorginstituut
Het Zorginstituut concludeert dat een jaarlijkse herhaling van de looptest door MS-patiënten die fampridine gebruiken nadelen heeft. De test wordt door zowel neurologen als patiënten ervaren als niet zinvol en belastend en legt beslag op de zorgcapaciteit. De voordelen van de test zijn bovendien niet duidelijk. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS dan ook om de voorwaarden voor de vergoeding van fampridine te wijzigen en de looptest te schrappen.

Meer informatie en de nieuwe voorwaarden vindt u op de website van het Zorginstituut.

Bron: Zorginstituut, oktober 2022