Wat zijn NAb’s ?

NAbs is de Engelse afkorting voor neutraliserende antilichamen. Neutraliserende antilichamen zijn stofjes  die uw eigen lichaam kan aanmaken en die de werking van interferonβ (Avonex® , Betaferon®, Rebif®), het medicijn dat u gebruikt ter behandeling van uw MS, kunnen blokkeren.

Ongeveer 1 op de 4 mensen die interferonβ gebruikt maakt deze antistoffen. Van te voren kan men niet in schatten of iemand neutraliserende antilichamen gaat aanmaken. Als uw lichaam deze stoffen maakt, merkt u er in eerste instantie helemaal niets van. Op langere termijn kunnen de klachten van uw MS toenemen omdat het middel zijn werk niet kan doen.

Er is een test ontwikkeld om neutraliserende antilichamen te meten. Deze test wordt gedaan in het VU medisch centrum in Amsterdam.

U hoeft zelf niet naar het VU medisch centrum. In het ADRZ wordt 1 buis bloed afgenomen opgestuurd naar het VU medisch centrum. Na enkele weken krijgt u de uitslag van de test van uw eigen neuroloog.

Indien uit de test blijkt dat u neutraliserende antilichamen maakt dan wordt de test voor de zekerheid nog 1 maal na 3 tot 6 maanden herhaald. Is deze test wederom positief dan is verdere behandeling met uw huidige MS medicatie niet zinvol. In overleg met uw neuroloog wordt besloten hoe u verder behandeld zal worden.