MS Verpleegkundigen

Marja Schrier

Marja Schrier

Leontien den Braber

Leontien den Braber

Bereikbaar: telefoon 0113-234881

Email: neurologie.ms@adrz.nl

Spreekuren: Volgens afspraak op de locaties (Goes, Vlissingen en Zierikzee)

Locatie: Voor de MS-verpleegkundige gaat u in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, locatie Vlissingen naar de aanmeldpalen of in Goes volgt u de route naar de polikliniek neurologie (route 39) (Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, locatie Goes).

Wat doet de MS-verpleegkundige?

De MS-verpleegkundige is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met de ziekte Multiple Sclerose. De MS-verpleegkundige begeleidt en adviseert patiënten, hun partner en familie, bij problemen die de ziekte met zich meebrengt. Behalve voor een neurologisch consult kunt u bij onze polikliniek ook terecht voor een MS-verpleegkundig consult. De neuroloog heeft vooral aandacht voor de medische behandeling. Tijdens het verpleegkundig consult ligt het accent op begeleiding, ondersteuning en beantwoorden van praktische vragen waar men tegenaan loopt in het dagelijks leven.

Voorlichting

De neuroloog kiest samen met de patiënt een behandelplan. Vervolgens wordt de patiënt doorverwezen naar de MS-verpleegkundige voor voorlichting over de gekozen behandeling. De MS-verpleegkundige informeert de patiënt over onderhoudsbehandelingen met medicijnen zoals interferonen, glatirameer en natalizumab. Daarnaast geeft ze voorlichting over andere behandelingen, zoals spasmolytica of methylprednisolon

Ook kunt u bij haar terecht voor extra informatie en voorlichting over de ziekte zelf, de medicatie, zelfzorg en patiëntenvereniging.

Begeleiding

De MS-verpleegkundige probeert daarnaast samen met de patiënt (en eventueel diens partner) inzicht te verkrijgen in de problemen en beperkingen die MS met zich mee kan brengen en brengt de zorgbehoeften in kaart. Dit heeft enerzijds betrekking op lichamelijke gevolgen en anderzijds op psychosociale aspecten, zoals het omgaan met MS.

De volgende vragen worden vaak gesteld

Wat zijn de beloopsvormen van MS? Hoe herken ik een MS-aanval? Wanneer moet ik contact met de neuroloog opnemen? Kan ik blijven werken? Mag ik sporten? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Tevens geeft zij voorlichting over medicatie, praktische tips voor het dagelijks leven en kan zij doorverwijzen naar andere zorgverleners. Binnen ons centrum zijn dat de diëtist, de ergotherapeut, fysiotherapeut, logopediste en de psycholoog. De MS-verpleegkundige heeft hiervoor een verpleegkundig spreekuur tot haar beschikking.

Telefonisch spreekuur

De MS-verpleegkundige houdt geen telefonisch spreekuur maar zij is te bereiken via telefoon op maandag en donderdag op 0113-234881.

E-mail

De MS-verpleegkundige kan voor vragen en opmerkingen ook per e-mail worden benaderd. In uw e-mail zullen de volgende gegevens vermeld moeten worden: uw naam, geboortedatum en adres. Formuleert uw vragen graag zo kort mogelijk. U ontvangt z.s.m. een reply per e-mail of zij neemt telefonisch contact met u op.

Huisbezoek

Indien de MS-verpleegkundige dat noodzakelijk acht legt ze een huisbezoek af.