Varianten

Er zijn verschillende ziektebeelden die sterk kunnen lijken op MS. Ze worden hier kort benoemd.