Benigne MS

Een klein aantal mensen krijgt één of twee keer een MS-aanval, herstelt daarvan enigszins en daar blijft het bij. Dit noemt men een benigne of goedaardige MS. Er is echter geen algemeen erkende definitie.

Als iemand na twintig jaar nog steeds bijna geen beperkingen heeft en zelfs deels arbeidsgeschikt is gebleven, is voorzichtig te spreken over goedaardige MS. Dit komt relatief weinig voor. Helaas ben je ook dan nooit helemaal zeker of MS zich goedaardig zal blijven gedragen.