Het bestrijden van symptomen/chronische klachten

Ook hiervoor worden medicijnen voorgeschreven. Deze medicijnen zijn gericht op het bestrijden van specifieke klachten zoals vermoeidheid, spasmen, neerslachtigheid, problemen met plassen, obstipatie en pijn. Bij het toepassen van een geneesmiddel weegt de behandelaar altijd af of het samen kan worden gegeven met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Een andere afweging is of het effect van het middel opweegt tegen het optreden van bijwerkingen ervan. Een enkele maal zal voor lokale spasme een behandeling met botuline-toxine worden voorgesteld (via dokter Bek-Tol of dokter Peters).

Klachten kunt u verder bestrijden door het volgen van verschillende vormen van therapie, het wijzigen van de levensstijl, het gebruik maken van tips die de MS-verpleegkundige u kan geven en het volgen van therapie om met de klachten om te leren gaan.

Advies: bespreek met uw huisarts, neuroloog of MS-verpleegkundige welke klachten u ervaart. Zij kunnen dan samen met u bepalen welke therapie het beste past om uw klachten zo goed mogelijk te verhelpen.