Behandeling van MS is persoonlijk

De behandeling van MS bestaat uit verschillende onderdelen en wordt aangepast aan de ernst en het stadium van de aandoening en de persoonlijke omstandigheden. Bij iedereen verloopt MS anders en er is dus geen standaard behandeling die voor iedereen geldt. Samen met de patient wordt gezocht naar de beste behandeling.

De behandelingsmogelijkheden kunnen als volgt worden ingedeeld:

  1. Middelen die de ziekte afremmen
  2. Middelen die de duur van een exacerbatie (schub) bekorten
  3. Het bestrijden van symptomen/chronische klachten
  4. Revalidatie en multidisciplinaire behandeling
  5. Alternatieve behandelingen
  6. Geen medicamenteuze behandeling

De beschikbare behandeling bestaat vooral uit het voorschrijven van medicijnen. Deze medicijnen, voorgeschreven door de neuroloog, richten zich met name op het verminderen van de stoornis van het afweersysteem. De medicijnen zijn niet voor alle vormen van MS geschikt en zijn niet in staat MS te stoppen. Er zijn z.g. 1ste lijns medicijnen (medicatie die zelf geinjecteerd kan worden) en 2de lijns medicatie. Deze laatste worden pas ingezet wanneer er toch teveel exacerbaties zijn ondanks de 1ste lijns medicatie.

Omdat MS op vele gebieden van het leven ingrijpt is meestal alleen een behandeling met medicijnen niet voldoende. Binnen de neurologie is er altijd al oog voor de mens achter de patiënt. Hoe kunnen mensen zo optimaal mogelijk leven met een chronische ziekte die op dit moment niet is te genezen? Afhankelijk van de problemen zal de neuroloog ook andere deskundigen inschakelen. Daarom werken neurologen samen met de MS-verpleegkundige en verder met andere medische en paramedische specialisten (b.v. fysiotherapeut, ergotherapeut en logopediste).