Multipele sclerose (MS)

MS kan een heel wisselend beloop hebben, van mild tot ernstig. Bij het begin van de ziekte is dit niet te voorspellen. Als de eerste jaren zonder ernstige klachten verlopen is de kans groot dat de situatie tijdens de hierop volgende jaren hetzelfde blijft. Er zijn na verloop van tijd een aantal typen MS te onderscheiden.