STRATIFY JCV bij Tysabri® gebruik

Artsen en verpleegkundigen krijgen naar aanleiding van een persbericht op 5 juli 2011 in de Telegraaf veel vragen over de test STRATIFY JCV. Via deze weg willen we benadrukken dat het persbericht afkomstig is van het farmaceutisch bedrijf Biogen. Dus niet afkomstig van een academisch expertisecentrum.

Het betreft een simpele test om antistoffen te bepalen tegen het JC virus. Dit virus is een overal voorkomend onschuldig virus, dat echter bij bepaalde mensen de gevreesde hersenziekte PML kan veroorzaken. Dit betreft mensen met een stoornis in het afweersysteem zoals patiënten met HIV of mensen die immuuntherapie krijgen. Vijftig tot zestig procent van de bevolking (zowel gezonde mensen als MS patiënten) draagt antistoffen tegen het JC virus met zich mee. Daar zijn al jaren dit soort testen voor mogelijk (ELISA genaamd)

Gezien de vragen die we krijgen willen we voor u enkele punten benadrukken:

–   De genoemde test betreft geen nieuw medicijn!
–   Ook is er door deze test niet ineens meer reden om Tysabri® te ontvangen als men MS heeft.
–   Het is niet aangetoond dat deze test de kans op de complicatie PML bij gebruik van Tysabri® vermindert.
–   De enige mensen die in aanmerking komen voor deze test zijn patiënten die behandeld worden met Tysabri® .

Benadrukt zij dat de test vooral een belangrijke emotionele bijdrage heeft, waarbij gewaarschuwd kan worden dat het de angst op PML ook kan verhogen. Het is echter maar zeer de vraag of er een daadwerkelijk prakisch nut is, immers de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van PML betreft eerder gebruik van immuunmodulatie (zoals cyclofosfamide). Die informatie heeft men toch al. Een uitslag uit deze test die wijst op een laag risico op PML betekent geen garantie tegen PML. Een uitslag van een hoog risico uit deze test betekent niet dat er een PML zal optreden.

We adviseren u dit onderwerp bij het volgende bezoek met uw neuroloog te bespreken.

Let wel: het allerbelangrijkste blijft dat u bij nieuwe neurologische klachten op uw hoede blijft, samen met de MS verpleegkundige en behandelende neuroloog! Blijf bij twijfel over PML dus contact zoeken!