MS heeft geen invloed op de vruchtbaarheid, ofwel vrouwen met MS hebben dezelfde kans om zwanger te worden als mensen die geen MS hebben.

Vrouwen met MS hebben in vergelijking met gezonde vrouwen geen verhoogde kans op aangeboren afwijkingen, zwangerschapscomplicaties (spontane miskraam, pre-eclampsie of vroeggeboorte. Sommige medicatie verhoogt mogelijk wel de kans op deze zaken (zie hieronder).

Wel zijn er een dus aantal aandachtspunten:

  • Medische Behandelingen: Sommige medicatie die gebruikt worden om MS te behandelen, kunnen invloed hebben op de vruchtbaarheid. Bijvoorbeeld, sommige ziektemodificerende therapieën (DMT’s) kunnen het advies bevatten om zwangerschap te vermijden tijdens het gebruik ervan. Dit geldt m.n. voor vrouwen maar er zijn ook enkele medicamenten (teriflunomide en cladribine) die ook de vruchtbaarheid van een man kunnen beïnvloeden. teriflunomide bij mannen het aantal zaadcellen kan reduceren.
  • Symptomen van MS: De symptomen van MS, zoals vermoeidheid, spierzwakte en spasticiteit, kunnen de seksuele functie en dus indirect de vruchtbaarheid beïnvloeden.
  • Stress en psychologische factoren: De diagnose en het leven met MS kunnen bij sommigen stress en psychologische belasting veroorzaken, wat invloed kan hebben op de vruchtbaarheid.