COVID-19 en MS

Maart 2020

Het coronavirus COVID-19 verspreidt zich inmiddels meer en meer in Nederland. Inmiddels zijn er minimaal 1135 mensen ziek geworden, van wie er twintig (merendeel > 70 jaar met al bijkomende problemen van de gezondheid) zijn overleden (15-3-2020).
Veel neurologen die mensen met MS behandelen krijgen vragen over de risico’s, vooral van mensen die ‘disease modifying treatments’ (DMT) gebruiken. Vragen die opkomen zijn: Is het wel verstandig de medicijnen te blijven gebruiken? Zijn de adviezen van het RIVM voldoende in mijn situatie of moet ik meer maatregelen nemen?

Op dit moment weten we vrijwel niets over het risico van dit virus voor mensen met MS. We weten niet of zij de ziekte eerder kunnen krijgen en of de ziekte anders verloopt. Hoe dit is voor mensen op DMT’s weten we ook niet. De adviezen die we hier geven zijn dan ook vooral gebaseerd op een inschatting die we maken op basis van de weinige harde feiten die wij kennen en de eigenschappen van de medicijnen die wij voorschrijven. Gezien de onzekerheid die er nu is over de risico’s zullen wij in het algemeen adviezen geven die aan de voorzichtige kant zijn. Als er de komende dagen, weken en maanden meer informatie komt, kunnen de adviezen veranderen.

Hebben mensen met MS, die niet behandeld worden met een DMT een grotere kans ziek te worden van COVID-19 dan anderen?
Nee, dat is niet aannemelijk.
Het is wel voorstelbaar dat diegenen met een verminderde mobiliteit meer kans hebben op een bacteriële superinfectie, die ernstig kan verlopen.

Hebben mensen met MS, die behandeld met een DMT een grotere kans ziek te worden van COVID-19 dan anderen?
Voor mensen met glatirameeracetaat, interferon en natalizumab is dat niet aannemelijk. Van interferon en teriflunomide zijn zelfs (geringe) antivirale effecten bekend.

Voor mensen met een lymfopenie in het kader van behandeling met alemtuzumab, ocrelizumab, rituximab, cladribine, fingolimod, teriflunomide of dimethylfumaraat is het denkbaar dat de kans op besmetting en een ernstiger beloop hoger is dan voor mensen zonder medicatie of op eerstelijnsmedicatie. Gegevens ontbreken. Zie: COVID-19 en MS-medicatie

Moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen om patiënten te beschermen tegen het Coronavirus COVID-19?
Voor zover nu te overzien volstaan de gebruikelijke adviezen van het RIVM voor mensen met MS, die geen medicatie gebruiken of die glatirameeracetaat, interferon en natalizumab gebruiken. Hetzelfde geldt voor alemtuzumab, cladribine, dimethylfumaraat, fingolimod en teriflunomide op voorwaarde van een normaal aantal witte bloedcellen (met name lymfocyten). Zij hoeven geen andere voorzorgsmaatregelen te nemen dan de algemene bevolking, zoals die te vinden zijn op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid- 19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland.